WELKOM

Beste parochiaan of bezoeker van de parochiefederatie Kortessem,

Een parochie is allereerst een plaats waar geloof, hoop en liefde gevonden en gedeeld wordt.

Dat is in onze federatie niet anders.

Wie in één van deze parochies woont, wordt van harte uitgenodigd om Gods liefde voor hem of haar te ontdekken, uit te diepen en te delen.
 

In de viering van de sacramenten, in het gebed, in de daadwerkelijke inzet mogen wij die liefde van de Heer ervaren en er vreugde in vinden.

Voor ons christenen is Jezus Christus de Gids bij uitstek die zin geeft aan onze tijd en Zijn Evangelie inspireert ons hoe ook wij vandaag onze verantwoordelijkheid kunnen opnemen in de samenleving, in onze parochie en federatie.

De voorstelling van onze parochies, de sacramenten en verenigingen kunnen hiervoor dienstig zijn.

Misschien krijgt u ook zin om zich mee in te zetten. Zo bouwen wij vandaag aan de toekomst van morgen!

In ieder geval: heel hartelijk welkom!

Pastoor-Moderator
+ Sandro Moretti 

BOODSCHAP AAN DE PAROCHIE

Sint-Augustinus, een kerkvader uit de 4de eeuw schrijft in zijn preek (preek 80,8): ‘Wij zijn de tijd’.

Een boodschap die nog altijd actueel is.

    “De mensen zeggen; de tijden zijn slecht, de tijden zijn zwaar.
    Laten we goed leven en de tijden zullen goed zijn.

    Want de tijd, dat zijn wij,
    en zoals wij zijn, zo zullen de tijden zijn...

    Waarom zijn wij bedroefd en maken wij ons beklag bij God?
    Men zegt: omdat de wereld slecht is...
    Maar wat is een slechte wereld?

    Toch niet de hemel, of de aarde of het water?
    Toch niet de vissen, of de vogels of de bomen?
    Die zijn alle goed.

    Maar slechte mensen maken de wereld slecht.
    En goede mensen maken de wereld goed.”

Beste bezoeker van deze site,
‘Zoals wij zijn, zo zijn de tijden!’, zegt St.-Augustinus.

Je kunt spreken van de tijd, van de tijdgeest, maar uit de zinnen van de kerkvader spreekt dat wij verantwoordelijk zijn voor wat er in een bepaalde tijd gebeurt.

Het is een oproep om verantwoordelijkheid te nemen voor wat er gebeurt. Dat geldt voor ieder van ons persoonlijk, maar ook in de grotere verbanden van Kerk en samenleving.
Het kan vragen oproepen als: “Hoe sta ik in de tijd, in de Kerk, in de samenleving?

Consumeer ik de tijd? Beleef ik de tijd zó dat ik bijdraag aan de lofprijzing van God, aan het welzijn van anderen?”
Het is antwoord geven op de vraag: “Wat kan ik doen voor de samenleving, voor mijn gezin, voor de Kerk.”

Er wordt teveel gezegd: “We leven in een verschrikkelijke tijd!” Maar er wordt te weinig gezegd: ”Neem je verantwoordelijkheid en doe er wat aan.

Als iedereen zijn eigen stoep eens zou schoonvegen...”
Dit is een boodschap die niet alleen gelovige christenen kan aanspreken, maar die stof tot nadenken kan bieden aan iedereen die bereid is verder te kijken dan zijn neus lang is.

MISVIERINGEN

Vanwege COVID-19 tot nader order niet mogelijk.

 

BIECHTGELEGENHEID

Vanwege COVID-19 tot nader order niet mogelijk. 

AANBIDDING

Vanwege COVID-19 tot nader order niet mogelijk.

DOPEN

Vanwege COVID-19 tot nader order niet mogelijk.