CONTACTEN IN ONZE PAROCHIEFEDERATIE KORTESSEM


Extern Pastoor
Rik Renckens
Gsm: 0497/53.33.27
Tel. 011/64.33.13

Parochiecontacten
Guigoven: Rina Vanheers
011/37.60.84

Wintershoven: Toon Jackers
011/37.57.29

Zammelen: Henri Coemans
012/39.48.54

Kortessem: Theo Hustings
0479/89.21.15

 

Parochiaal secretariaat

Openingsuren: iedere vrijdag van 13-14u
Telefoon secretariaat: 0471 595 129
Adres: Pieter-Geert Buckinxstraat 1, 3720 Kortessem 

 

PASTORALE VISIE FEDERATIE KORTESSEM

De visie van onze parochie berust in eenheid met de Heilige Stoel van Rome en onder het gezag van het aartsbisdom van de kerkprovincie Mechelen-Brussel. Onze opdracht luidt: om getrouwe discipelen van Christus te zijn en ons ertoe te verbinden ons door God te laten leiden om alzo te groeien in heiligheid door als eucharistische mensen die een diepere relatie met God zoeken te leven, het evangelie te verspreiden door woord en daad, het geloof door te geven in elke levensfase, onze naasten lief te hebben, op te komen voor de zwakkere en ernaar te streven; vrede, liefde en vergeving te bewerkstelligen in onze gemeenschap.